Herplant Iepen

Wederopstanding Iep

Tussen 2012 en 2016 worden er in de Groningse waddenregio 3500 iepen herplant. Na een lange periode van achteruitgang en ziektebestrijding markeert dit project de wederopstanding van de karakteristieke boom langs de kust. Lees verder..

Locaties

Waar het afgelopen decennium vooral ingezet werd op de bestrijding van de iepziekte, herplant Iepenwacht Groningen  de komende jaren bomen op diverse locaties in de waddenregio. Lees verder..

Aanpak

De herplant van de 3500 Groningse Iepen wordt gecoördineerd door een provinciale projectcoördinator. Lees verder..

Aftrap

Eind 2011 vond de officiële start plaats van het project ‘Herplant van Iepen in de Waddenregio’, middels een minisymposium met interessante sprekers. Lees verder..

Nieuws

Op gezette tijden berichten we u met een nieuwsbrief over de voortgang van het project 'Herplant Iepen in de Waddenregio', dat wordt gefinancierd door het Waddenfonds. Naar het nieuwsbriefarchief..

Terug naar het overzicht