Aanpak

De herplant wordt in elke provincie geregisseerd door een provinciale projectcoördinator. In Groningen is dat Hans Eilert.  Hij heeft bij aanvang van het project een provinciale werkgroep samengesteld met vertegenwoordigers van de provincie en de verschillende waddengemeenten. Deze werkgroep verzorgde de globale uitwerking van het projectplan en houdt toezicht op de voortgang.  

Per gemeente worden de plannen voor de wegbeplantingen uitgewerkt in overleg met de projectcoördinator. De wegbeheerder (gemeente of provincie) draagt zelf zorg voor het opstellen van de betreffende bestekken.

Ook de andere geschikte locaties voor de aanplant van iepen, zoals op boerenerven, historische terreinen en wierdedorpen, worden in kaart gebracht. Eigenaren die in aanmerking komen voor herplant worden via de locale media hiervan op de hoogte gebracht. Aanvragers dienen zelf een eenvoudig plantplan op te stellen en een overeenkomst te tekenen waarin ze aangeven de aangeplante bomen in stand te houden.  

De provinciale coördinator houdt toezicht op de uitvoering en kwaliteit van het plantmateriaal en het plantwerk. De gemeenten die lid zijn van de Iepenwacht kunnen (ook) zelf het plantwerk uitvoeren. In Groningen kan ook Landschapsbeheer Groningen het plantwerk uitvoeren.

Er is een overzicht opgesteld en beschikbaar (zie pdf) met soorten die voor heraanplant in aanmerking komen. Het gaat hierbij om Nederlandse en Amerikaanse klonen waarvan de resistentie tegen de iepziekte bekend is. Op al deze iepen wordt een garantie afgegeven m.b.t. de iepziekte voor een periode van tien jaar. Voorwaarde is wel dat de bomen door vakbekwame mensen geplant worden.

* Overzicht en omschrijving voor heraanplant geschikte soorten (pdf)

 

Informatie of vragen?

Projectcoördinator Iepenwacht Groningen
Hans Eilert
T. 050 534 5 99

 

Terug naar het overzicht