Aftrap project Waddenfonds

'Herplant van Iepen in de Waddenregio'

Op donderdag 24 november 2011 vond de officiële start plaats van het project ‘Herplant van Iepen in de Waddenregio’. Dit middels een minisymposium in de Groningse gemeneente de Marne waarvoor betrokken provincies, gemeenten, landschapsbeheerders en projectdeelnemers waren uitgenodigd. De  starthandeling werd verzorgd door gedeputeerde Wiebe van der Ploeg van de provincie Groningen, die op het terrein van hotel-restaurent Schierstee een fraaie iepenboom plantte. Het symposium werd voorgezeten door dhr Hoornstra, voorzitter van de Stichting Iepenwacht Fryslân.

De middag zelf stond in het teken van het geven van informatie over zowel de iep, iepziekte als natuurlijk het project zelf. Aan het woord kwamen de projectleiders in Fryslan en Groningen, Gauke Dam en Hans Eilert (download pdf presentatie). Zij gingen in op het belang van dit project voor zowel de regio als voor de instandhouding van de typisch Nederlandse boomsoort. Ook gingen ze in op de werkwijze, financiering en uitvoering van het project in zowel Fryslan als Groningen. 

Andere, in iepenland bekende sprekers, waren Jelle Hiemstra en Hans Kaljee. Hiemstra, onderzoeker bij Praktijonderzoek Plant en Omgeving (WUR), ging in op de vorderingen in het onderzoek naar de iepziekte en de betekenis daarvan voor de gebruikswaarde en toekomst van de iep in Nederland.

Hoofdstedelijk bomenconsulent en initiatiefnemer van het Iepenarboretum, Hans Kaljee, vertelde de aanwezigen over de verschillende iepensoorten en hun betekenis voor stad en landschap. Kaljee is ook auteur van het standaardwerk  ‘Iep of Olm’. Tot slot vertelde beleidsmedewerker Jan Meijering, van de provincie Groningen, meer over de betekenis van de iep voor de waddenregio en het landschapsbeleid dat beide Noordelijke provincies voeren.

 

Terug naar het overzicht