Herplant Iepen in Waddenregio; het waarom, wat, hoe en wanneer


Na een jarenlange, succesvolle bestrijding van de iepziekte, worden er de komende jaren maar liefst 7000 iepen herplant in de Friese en Groninger waddengemeenten. Dit heugelijk feit markeert de wederopstanding van deze zo typisch Nederlandse boom die vroeger, vanwege haar unieke eigenschappen, niet weg te denken was in de kuststreek. Deze winter worden de eerste bomen herplant. Het project 'Herplant Iepen in de Waddenregio' loopt tot 2016.

Het scheelde weinig of de iep was geheel uit ons stads-, dorps- en landschapbeeld verdwenen. Van de oorspronkelijk 1,25 miljoen Nederlandse exemplaren (1930) is slechts 5% behouden gebleven. Voornaamste oorzaak: de Iepziekte. Deze door de iepenspintkever en wortelcontact overgebrachte schimmelziekte maakte dat de karakteristieke, en nauw met de waddenregio verweven, boomsoort bijna het loodje legde.

Succesvolle bestrijding

Net op tijd, in 2005, sloegen de Friese en Groninger provincies en gemeenten en ook Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer en It Fryske Gea de handen ineen voor een gezamenlijke, gecoördineerde aanpak. Sindsdien is het uitvalpercentage van 10 naar minder dan 1 procent teruggebracht en de tijd rijp voor een comeback van de iep.

Herplant van start

Dankzij een gehonoreerde aanvraag bij het Waddenfonds, kunnen de Friese en Groninger waddengemeenten de komende jaren 7000 exemplaren herplanten (3000 in Groningen en 4000 in Fryslân). Dit gebeurt bij particulieren, waar eerder is geruimd, maar vooral ook langs wegen, in dorpen en op bijzondere locaties in het openbaar gebied.

Dankzij de herplant kan de sterke en onderhoudsvriendelijke boom, waarvan inmiddels diverse resistente soorten zijn gekweekt, beginnen aan haar comeback in de kuststreek. Dat is niet alleen goed nieuws voor de natuur, maar zeker voor de kwaliteit van het landschap en de stads- en dorpsbebouwing waar de iep sinds mensenheugenis de boventoon voerde. 

Melden

Naast gemeenten, komen een (beperkt) aantal particulieren in aanmerking voor herplant. Daarbij gaat het vooral om locaties waar de iep van oudsher beeldbepalend was, denk aan beplantingen op boerenerven en historische terreinen. Men kan zich voor herplant aanmelden via de website. In Fryslân worden betrokkenen ook benaderd en zijn er geen kosten aan de herplant verbonden. In Groningen wordt een (beperkte) eigen bijdrage gevraagd.

Voor de overheid gelden andere regels. Waddengemeenten, die lid zijn van de Iepenwacht, dienen zelf de bestekken aan te leveren. Zij kunnen de herplant zelf uitvoeren of regelen via de projectcoördinatoren in beide provincies.

De herplant wordt mogelijk gemaakt door het Waddenfonds.

Projectcoördinator Iepenwacht Fryslân
Gauke Dam
info@damgroenadvies.nl

Projectcoördinator Iepenwacht Groningen
Hans Eilert
H.Eilert@landschapsbeheergroningen.nl


Naar het nieuwsbrief-overzicht

Terug naar het overzicht