Inspecteurs Iepenwacht op pad om zieke iepen op te sporen

Iepenwacht Groningen actief

Groningen, 13 juli 2015  

Deze weken kunt u weer op verschillende plekken in de provincie iepenbomen tegenkomen met gele stippen. Dit is het werk van de inspecteurs van de Stichting Iepenwacht Groningen. Zij controleren twee keer per jaar alle iepen op de iepziekte. Door zieke bomen snel op te sporen en op te ruimen wordt verspreiding van de ziekte voorkomen. Op deze manier wordt de karakteristieke iep behouden. Uit de cijfers blijkt dat de aanpak van de Iepenwacht werkt. Het percentage zieke iepen is in de tien jaar van haar bestaan teruggebracht van 10 naar minder dan 1.

Herplant Iepen in de Waddenregio
Iepen horen thuis in het waddengebied. Door de iepziekte is de boom hier echter op veel plaatsen verdwenen of sterk achteruit gegaan. Nu de ziekte redelijk onder controle is en er nieuwe resistente iepenrassen zijn ontwikkeld, kunnen er gelukkig weer volop iepen worden aangeplant. De Iepenwachten van Groningen en Fryslân voeren daarom samen met Landschapsbeheer Groningen het project ‘Herplant van Iepen in de Waddenregio’ uit. Hiermee zorgen ze ervoor dat de iep op dit moment weer volop wordt aangeplant langs wegen, in de wierdedorpen en op historische terreinen en boerenerven. In totaal worden er met subsidie van het Waddenfonds maar liefst zevenduizend iepen aangeplant. Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met de provincies en de waddengemeenten.

Iepenbomen beschikbaar voor particulieren
Deelname aan het project door particulieren in de waddenregio is nog mogelijk. Eigenaren in de gemeenten De Marne, Winsum (noordelijk deel), Eemsmond, Delfzijl en Oldambt (voormalige gemeente Reiderland) kunnen in aanmerking komen voor de aanplant van iepen op hun erf of historisch terrein. Hieraan zijn beperkte kosten verbonden. Deze bedragen minimaal € 28,- en maximaal € 35,- per boom.

De bomen worden hiervoor geleverd en aangeplant door Landschapsbeheer Groningen. De eigenaar is verplicht de boom minimaal tien jaar in stand te houden. Geïnteresseerde erf- en terreineigenaren kunnen contact opnemen met hun gemeente of Landschapsbeheer Groningen. (info@landschapsbeheergroningen.nl of 050 534 51 99).

 

Terug naar het overzicht