Nieuws

Stichting Groninger Bomenwacht gaat verder waar Iepenwacht ophoudt 

4 december 2015

“Bomenwacht is belangrijke stap in strijd tegen boomziekten”

Met het hijsen van de vlag met het nieuwe logo en de aanplant van een iep en een linde in Wehe den Hoorn, bekrachtigden gedeputeerde Henk Staghouwer en voorzitter Koos Wiersma vandaag de officiële start van de Stichting Groninger Bomenwacht. Deze stichting gaat de gezamenlijke aanpak die door de Iepenwacht is opgezet voor de bestrijding van de iepziekte, nu ook inzetten voor andere boomziekten en –plagen. Lees verder..

 

Actuele stand van zaken eikenprocessierups

24 juli 2015, Aan beheerders,

Hierbij het meest recente bericht van het Kenniscentrum Eikenprocessierups. In Groningen-stad zijn inmiddels op twee locaties nesten verwijderd, ook aan de Friese kant van de grens met Groningen (t.h.v. Rottevalle/Surhuisterveen) zijn diverse nesten gesaneerd. Hieruit blijkt maar weer dat we als beheerders waakzaam moeten blijven. Lees verder..

 

Inspecteurs Iepenwacht op pad om zieke iepen op te sporen

13 juli 2015

Deze weken kunt u weer op verschillende plekken in de provincie iepenbomen tegenkomen met gele stippen. Dit is het werk van de inspecteurs van de Stichting Iepenwacht Groningen. Zij controleren twee keer per jaar alle iepen op de iepziekte. Door zieke bomen snel op te sporen en op te ruimen wordt verspreiding van de ziekte voorkomen. Op deze manier wordt de karakteristieke iep behouden. Uit de cijfers blijkt dat de aanpak van de Iepenwacht werkt. Het percentage zieke iepen is in de tien jaar van haar bestaan teruggebracht van 10 naar minder dan 1. Lees verder..

 

Waakzaamheid gevraagd voor eikenprocessierups i.v.m. warmte

3 juli 2015, Aan beheerders, 

Eikenprocessierupsen gaan vanwege de hitte van afgelopen dagen lager in de boom zitten. Hierdoor neemt de kans op menselijk contact met de brandhaarden toe. Zie hiervoor ook het bericht van het kenniscentrum eikenprocessierups. Lees verder..

 

Folder 'De Es en essentaksterfte'

Mei 2015

Stichting Iepenwacht Groningen en Iepenwacht Friesland hebben gezamenlijk een folder uitgegeven over de Es en essentaksterfte.

Bekijk/Download de folder hier.

 

Herstel iep bewijst belang gezamenlijke aanpak

Iepenwacht wil efficiënte aanpak boomziekten en –plagen uitbreiden 

15 april 2015

Op een drukbezochte informatiebijeenkomst in Hotel Postillion in Haren, keek de jubilerende Stichting Iepenwacht Groningen vanmiddag terug op het succes dat de afgelopen tien jaar is geboekt in de strijd tegen de iepziekte. Door een gezamenlijke, consequente aanpak en onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen is de ziekte succesvol teruggedrongen en de karakteristieke iep weer in opmars. De Stichting wil zich nu omvormen tot Bomenwacht om de effectieve aanpak ook voor de bestrijding van andere boomziekten en –plagen in te kunnen zetten. Lees verder..

 

Van het bestuur (intro nieuwsbrief maart 2014)

De Stichting Iepenwacht Groningen is een initiatief van de provincie, de gemeenten en Landschapsbeheer Groningen. Het doel van de stichting is het gezamenlijk en planmatig bestrijden van de iepziekte. Bij de start van de Iepenwacht, in 2005, was ruim 10 procent van de iepen in onze provincie aangetast door deze ziekte. Door de planmatige aanpak, en de medewerking van particuliere eigenaren, gemeenten, provincie, waterschappen en Staatsbosbeheer, hebben we de ziekte kunnen terugdringen tot een jaarlijkse uitval van minder dan 1 procent. Dit succes mag er echter niet toe leiden dat onze aandacht verslapt. Het is beslist noodzakelijk dat eigenaren betrokken blijven bij de de succesvolle monitoring en bestrijding van deze ziekte. Lees verder..

 

Aanpak Iepenwacht Groningen blijft succesvol

Het aantal iepen dat in de provincie Groningen slachtoffer wordt van de gevreesde iepziekte, blijft laag. In 2013 viel slechts 0,2% van de iepen uit. Tien jaar geleden lag dit percentage nog ruim boven de 10%. Daarmee heeft de gezamenlijke aanpak van de iepziekte – door de beheerder en via de Stichting Iepenwacht Groningen - zijn nut in de praktijk ruimschoots bewezen. Lees verder..

 

Eikenprocessierups bezig met opmars

De Werkgroep Eikenprocessierups Groningen legde de laatste hand aan het opstellen van een beheersplan. Intussen steeg het aantal vlinders, dat zich ontpopt tot de schadelijke rups, evenals het aantal rupsennesten. Lees verder..

 

Proef kastanjebloedingsziekte Groningen

Sinds enkele jaren bedreigt de kastanjebloedingsziekte paardenkastanjebomen in heel Nederland. Opvallend kenmerk van de ziekte is het ontstaan van roestbruine vlekken op de bast van de boom. Hieruit komt een vloeistof die donkerbruin verkleurt. De bast gaat rotten en bij ernstige infectie sterft de boom af. Lees verder..

 

Essentaksterfte, actuele stand van zaken

De essentaksterfte houdt de gemoederen van menig groenbeheerder in onze provincie bezig. Duizenden bomen langs wegen en in het openbaar groen zijn inmiddels aangetast door deze ziekte. Sommige beheerders gaan hier rationeel mee om en kappen preventief risico- en attentiebomen, Anderen zijn hierin terughoudender. De beste strategie is vooralsnog onbekend. Iepenwacht Groningen gaat zorgvuldig om met dit vraagstuk en schaart zich achter het Praktijkadvies essentaksterfte van het Bosschap. Lees verder..

 

Passie voor de iep

Klaas Schuurman, beleidsmedewerker groen van de gemeente Winsum, vertelt over zijn passie voor de iep, de Bomenwacht en de noodzakelijk gezamenlijke aanpak van boomziekten. Lees verder..

 

Beste beheerders, (intro nieuwsbrief maart 2013)

Hierbij ontvangt u de eerste digitale nieuwsbrief van de Iepenwacht Groningen. Dit medium gaat Iepenwacht Groningen voortaan vaker inzetten om boombeheerders in de provincie te informeren over de actuele stand van zaken rond boomplagen en -ziekten.

Na de goede resultaten die zijn geboekt bij de bestrijding van de iepziekte – de uitval is teruggelopen tot minder dan 1 procent – lijkt het er op dat Groningen opnieuw wordt blootgesteld aan een boomsterftegolf. Dit maal veroorzaakt door de essentaksterfte. Bovendien is de Eikenprocessierups sinds 2011 aan een opmars bezig in de provincie en lijkt het er op dat het aantal meldingen van kastanjebloedingsziekte dit jaar sterk toeneemt. Lees verder..


Essentaksterfte bedreiging

De essentaksterfte houdt de gemoederen bezig. Het afgelopen jaar heeft deze ziekte, veroorzaakt door de schimmel Chalara fraxinea, veel schade aangericht aan essen in de provincie Groningen. De meeste boombeheerders waren aanvankelijk nog terughoudend in het nemen van maatregelen. Op locaties waar de bomen ernstig zijn aangetast, en daarmee ook de verkeersveiligheid in gevaar brengen, voelen zij zich genoodzaakt steviger in te grijpen. Lees verder..


Herplant Iepen in Waddenregio: waarom, wat, hoe en wanneer

Na een jarenlange, succesvolle bestrijding van de iepziekte worden er vanaf afgelopen winter maar liefst 7000 iepen herplant in de Friese en Groninger waddengemeenten. Dit heugelijke feit markeert de wederopstanding van deze zo typisch Nederlandse boom die vroeger, vanwege haar unieke eigenschappen zo algemeen was in de kuststreek. Inmiddels zijn de eerste bomen herplant. Het project 'Herplant Iepen in de Waddenregio' loopt tot 2016. Lees verder..


Minisymposium eikenprocessierups

Op 20 maart werd een minisymposium georganiseerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voor leden van de landelijke expertgroep EPR en genodigden. Dit leverde een aantal opvallende inzichten op. Lees verder..


Aanpak eikenprocessierups

Sinds 2010 zijn in de provincie Groningen maatregelen getroffen om eventuele uitbraken van de eikenprocessierups (EPR) gezamenlijk aan te pakken en de opgedane kennis en ervaringen te delen. Zowel op het gebied van monitoring, preventie als bestrijding. Op verzoek van de provincie Groningen coördineert Iepenwacht Groningen de aanpak en samenwerking. Lees verder..


Veel meldingen kastanjebloedingsziekte

Zowel uit het veld als uit de media komen de laatste tijd veel signalen binnen over grote aantallen kastanjebomen die ernstig worden aangetast door de kastanjebloedingsziekte. In het openbaar groen van de Brabantse gemeente Roosendaal hebben we het bijvoorbeeld over 630 van de 1345 kastanjebomen. Bijna de helft hiervan is zo ernstig aangetast dat ze uit veiligheidsoverweging op korte termijn gekapt worden. Lees verder..


“Drastische maatregelen nodig”

Ger Venema over essentaksterfte:
Als beleidsmedewerker Groen is Ger Venema belast met het boombeheer in de gemeente Grootegast. Een verantwoordelijkheid die hem, als natuur- en buitenmens, op het lijf is geschreven. Ger werkt sinds 2000 in de Grootegast en daarvoor bij de groendiensten van de gemeenten Dantumadeel en Haren. Ook al doet zijn studie bos- en natuurbeheer aan de Wageningen Universiteit anders vermoeden, Ger is vooral een praktisch ingestelde groenbeheerder die veel liefde heeft voor zijn vak, de bomen en het groen. Lees verder..


Iepenwacht Groningen praat beheerders bij over boomziekten

Op dinsdag 27 november 2012 hield Iepenwacht Groningen in het zalencentrum Ubbegaheem in Sauwerd haar jaarlijkse najaarsbijeenkomst voor groenbeheerders van gemeenten, provincie en terreinbeherende organisaties. Er kwamen zo'n 60 belangstellenden af op de bijeenkomst. Naast de presentatie van resultaten van de iepziektebestrijding 2012, is dit jaar uitgebreid stilgestaan bij een aantal andere boomziekten en plagen die sinds een aantal jaren in de provincie Groningen voorkomt. Namelijk: de essentaksterfte, kastanjebloedingsziekte en eikenprocessierups.

Bijeenkomst november

Hieronder kunt u de gehouden presentaties bekijken en/of downloaden (pdf):
- Eikenprocessierups
- Iepenwacht Groningen
- Kastanjeonderzoek Groningen en Winsum
- Essentaksterfte

 

Een zieke iep, wat dan?

De komende tijd ziet u op verschillende plaatsen in onze provincie weer bomen met gele stippen staan. Dit zijn waarschijnlijk in veel gevallen zieke iepen, die zijn gemarkeerd door de inspecteurs van de Stichting Iepenwacht Groningen. Lees verder..

Terug naar het overzicht