Aanpak Iepenwacht Groningen blijft succesvol

Iepenwacht Groningen

Het aantal iepen dat in de provincie Groningen slachtoffer wordt van de gevreesde iepziekte, blijft laag. In 2013 viel slechts 0,2% van de iepen uit. Tien jaar geleden lag dit percentage nog ruim boven de 10%. Daarmee heeft de gezamenlijke aanpak van de iepziekte – door de beheerder en via de Stichting Iepenwacht Groningen - zijn nut in de praktijk ruimschoots bewezen.

De inspecteurs van de Iepenwacht controleren twee keer per jaar alle iepen in onze provincie. Zieke bomen die zij aantreffen, worden snel en zorgvuldig opgeruimd door gecertificeerde aannemers. Besmetting van gezonde (buur)bomen wordt zo voorkomen. Deze aanpak en permanente controle blijven nodig omdat de iepziekte zich, vanuit een aangetaste boom, weer snel kan verspreiden.

Tijd voor herplant

Door de lage ziektedruk en de introductie van (meer) resistente iepenrassen kunnen we weer op grote schaal iepen aanplanten. Mede dankzij het project ‘Herplant Iepen in de Waddenregio’ gebeurt dit ook. Het project zorgt er voor dat karakteristieke iepenbeplantingen – langs wegen, in wierde- en terpdorpen, op historische terreinen en op boerenerven - worden hersteld. Dankzij de subsidie uit het Waddenfonds, worden er in de Groninger waddenregio, tot en met 2016, maar liefst 3000 iepen aangeplant. Iepenwacht Groningen voert dit project uit, samen met Landschapsbeheer Groningen, de provincie en de Groninger waddengemeenten.

Wegbeplantingen langs de provinciale wegen N363, N388, N389 en N909 zijn gereed of in uitvoering. De komende maanden worden tevens circa 25 (monumentale)erven in het waddengebied voorzien van erfbeplantingen met iepen.

Geïnteresseerd

Woont u in de gemeente de Marne, Winsum (noordelijk deel), Eemsmond, Delfzijl of Oldambt (voormalige gemeente Reiderland)? En wilt u in aanmerking komen voor iepenaanplant? Neem dan contact op met Albert-Erik de Winter van de Stichting Iepenwacht Groningen, tel 050-3689797 of e-mail a.e.de.winter@hotmail.com.

 

Terug naar het overzicht

Groningen

De Iepenwacht is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties voor het behoud van de iep in ons land. Groningen heeft haar eigen provinciale afdeling.