Actuele stand van zaken eikenprocessierups

24 juli 2015, Aan beheerders,

Hierbij het meest recente bericht van het Kenniscentrum Eikenprocessierups. 

In Groningen-stad zijn inmiddels op twee locaties nesten verwijderd. Ook aan de Friese kant van de grens met Groningen (t.h.v. Rottevalle/Surhuisterveen) zijn diverse nesten gesaneerd. Hieruit blijkt maar weer dat we als beheerders waakzaam moeten blijven.

Voor de gewenste maatregelen t.a.v. inspectie en sanering verwijzen wij u naar het bericht van 3 juli jl. en het beheerplan EPR. We verzoeken u waarnemingen van rupsen en nesten aan ons door te geven.

Komend najaar zal door de Iepenwacht een beheerdersbijeenkomst worden georganiseerd waarbij de aanpak van de EPR centraal staat. Nadere informatie hierover volgt.

Met vriendelijke groet,

Stichting Iepenwacht Groningen

 

 

Terug naar het overzicht