Beste beheerders,


Hierbij ontvangt u de eerste digitale nieuwsbrief van de Iepenwacht Groningen. Dit medium gaat Iepenwacht Groningen voortaan vaker inzetten om boombeheerders in de provincie te informeren over de actuele stand van zaken rond boomplagen en -ziekten.

Na de goede resultaten die zijn geboekt bij de bestrijding van de iepziekte – de uitval is teruggelopen tot minder dan 1 procent – lijkt het er op dat Groningen opnieuw wordt blootgesteld aan een boomsterftegolf. Dit maal veroorzaakt door de essentaksterfte. Bovendien is de Eikenprocessierups sinds 2011 aan een opmars bezig in de provincie en lijkt het er op dat het aantal meldingen van kastanjebloedingsziekte dit jaar sterk toeneemt.

Om deze ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden, hebben de provincie Groningen en andere groenbeheerders Iepenwacht Groningen gevraagd haar taak te verbreden en zich om te vormen tot een Bomenwacht. De statuten bieden hiervoor ruimte.

De veranderende rol is ook een goed moment om de huidige opzet van de Iepenwacht, die voor iepziektebestrijding zeer effectief is geweest, goed onder de loep te nemen. Met de komst van meerdere boomziekten en -plagen lijkt er bij beheerders behoefte te zijn aan meer maatwerk.

We willen hieraan tegemoet komen door een nieuwe opzet van de Bomenwacht uit te werken die voorziet in een basislidmaatschap, aangevuld met verschillende modules voor boomziektebestrijding. Afhankelijk van locale omstandigheden en urgentie kunnen één of meerdere modules worden afgenomen.

We verwachten in de volgende Nieuwsbrief meer over het omvormingsproces en de uitwerking daarvan te kunnen mededelen. Wij denken met deze eerste digitale Nieuwsbrief hiertoe een goede aanzet te geven.

Bestuur Iepenwacht
H.R.Tiekstra ,voorzitter

 

Terug naar het overzicht