Eikenprocessierups bezig met opmars

rups

De Werkgroep Eikenprocessierups Groningen legde de laatste hand aan het opstellen van een beheersplan. Intussen steeg het aantal vlinders, dat zich ontpopt tot de schadelijke rups, evenals het aantal rupsennesten.

In opdracht van de provincie Groningen nam Iepenwacht Groningen in 2010 de coördinatie van de eikenprocessierups (EPR) ter hand. Om met andere betrokkenen in de provincie tot een gezamenlijke aanpak te komen, werd de Werkgroep Eikenprocessierups Groningen opgericht. In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer, GGD Groningen, Provincie Groningen en de gemeenten Marum, Groningen, Pekela/ Veendam en Bellingwedde. Vorig jaar leverde de werkgroep de eerste resultaten op. 

Beheerplan

Zo kwam de werkgroep in 2013 met het beheerplan EPR om:

• Inzicht krijgen in zowel de populaties als de plaagdruk van eikenprocessierupsen.

• Op basis van populaties en risico’s kaders voor beheermaatregelen te kunnen stellen.

Het beheerplan laat zien hoe bestrijding en preventie van EPR planmatig en gestructureerd kunnen worden aangepakt. Het plan sluit aan op de 'Leidraad beheersing Eikenprocessierups, update 2013' van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit. Maar ook op het 'Beleidskader beheersing EPR Noord Nederland' en de door de Iepenwacht Groningen ontwikkelde module EPR. Binnenkort wordt het beheerplan naar boombeheerders van gemeenten, provincie en terrein beherende organisaties verzonden.

Resultaten monitoring 2013

Na een daling in 2012 (208 vlinders in 132 vallen), liet 2013 een gestage toename van het aantal vlinders zien. In totaal werden in 143 vallen 312 vlinders gevangen. Hierdoor steeg het gemiddeld aantal gevangen vlinders per val van 1,58 in 2012 naar 2,18 in 2013.

De vangsten verschillen per regio en beheerder. Met een gemiddelde van 1,45 vlinder per val bleef bijvoorbeeld het aantal vangsten in de gemeente Groningen nagenoeg stabiel. Daar staat tegenover dat het gemiddeld aantal vangsten per val langs provinciale wegen in dezelfde periode toenam van 1,54 naar 2,28. Met als uitschieter Kiel-Windeweer waar het totaal aantal gevangen vlinders steeg van 19 naar 27. Bij Siddeburen verdubbelde dit aantal bijna van 7 naar 13 en in Kropswolde steeg het aantal van 16 naar 24.

In het Westerkwartier daalde het gemiddelde van 2,75 naar 2,39 per val. Dat dit niet altijd iets zegt, bewijst de ontdekking van 32 nesten aan de Oude Postweg in Midwolde (gemeente Leek). Deze nesten zijn verwijderd, evenals 5 nesten in de stad Groningen. Op laatste locaties zijn in 2012 nog 27 nesten verwijderd.

Overige meldingen

Tot slot hebben enkele inwoners uit het dorp Wedde, gemeente Bellingwedde, zich bij de huisarts gemeld met klachten die mogelijk het gevolg zijn van de eikenprocessierups. Naar aanleiding van deze melding zijn alle eikenbeplantingen in en rond het dorp door medewerkers van Landschapsbeheer Groningen en de gemeente Bellingwedde geïnspecteerd op aanwezigheid van EPR. Er zijn geen rupsen en nesten aangetroffen.

 

Terug naar het overzicht

Groningen

De Iepenwacht is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties voor het behoud van de iep in ons land. Groningen heeft haar eigen provinciale afdeling.