“Drastische maatregelen nodig”

Ger Venema over essentaksterfte:

Als beleidsmedewerker Groen is Ger Venema belast met het boombeheer in de gemeente Grootegast. Een verantwoordelijkheid die hem, als natuur- en buitenmens, op het lijf is geschreven. Ger werkt sinds 2000 in de Grootegast en daarvoor bij de groendiensten van de gemeenten Dantumadeel en Haren. Ook al doet zijn studie bos- en natuurbeheer aan de Wageningen Universiteit anders vermoeden, Ger is vooral een praktisch ingestelde groenbeheerder die veel liefde heeft voor zijn vak, de bomen en het groen.

Ger Venema hecht veel waarde aan een gezamenlijke bestrijding van de iepziekte. De gemeente Grootegast is dan ook vanaf het moment van oprichting aangesloten bij de Iepenwacht. Het uitbesteden van inspecties en controles aan de Iepenwacht ontlast de gemeentelijke groendienst enorm bij het uitvoeren van haar takenpakket. Venema is daar zeer positief over.

Essentaksterfte

Somberder stemt de essentaksterfte hem. Deze ziekte, die in 2010 voor het eerst is aangetroffen in de provincie Groningen, tastte inmiddels veel essenopstanden in de gemeente Grootegast aan. Exacte cijfers heeft Venema niet, maar hij schat in dat de gemeente zeker 10.000 essen in het openbaar groen telt. In het buitengebied werd de situatie, langs meerdere wegen, zo slecht dat de gemeente maatregelen moest nemen. Langs in totaal zeven wegen zijn 725 essen gesaneerd.

Pilot gemeente en Iepenwacht

Voor de uitvoering zocht Venema samenwerking met de Iepenwacht Groningen. Door de juiste marktpartijen bijeen te brengen, en aan te sluiten op bestaande projecten, lukt het de Iepenwacht op een slimme manier de saneringskosten laag te houden.

Ger Venema: “De drastische maatregelen waren nodig vanwege de verkeersveiligheid. Sommige mensen denken dat we dit doen om de ziektedruk te verkleinen. Dit is absoluut niet het geval, essentaksterfte is namelijk een infectieziekte die door het verwijderen van zieke bomen niet te bestrijden is”.

Over de toekomst van de es in Nederland maakt Venema zich zorgen. Dit wordt onder meer ingegeven door recente bezoeken aan de Duitse deelstaat Mecklenburg Vorpommern waar hij signaleerde dat bossen bijna geheel zijn afgestorven.

Terug naar het overzicht