Essentaksterfte bedreiging


De essentaksterfte houdt de gemoederen bezig. Het afgelopen jaar heeft deze ziekte, veroorzaakt door de schimmel Chalara fraxinea, veel schade aangericht aan essen in de provincie Groningen. De meeste boombeheerders waren aanvankelijk nog terughoudend in het nemen van maatregelen. Op locaties waar de bomen ernstig zijn aangetast, en daarmee ook de verkeersveiligheid in gevaar brengen, voelen zij zich genoodzaakt steviger in te grijpen.

De gemeente Marum kapte afgelopen winter zo'n 500 zieke essen langs de Parallelweg in Marum. Bij de gemeente Leek staan 210 essen langs de Oudewijk in Zevenhuizen op de nominatie gekapt te worden. In de gemeente Grootegast is de sanering, samen met de Iepenwacht Groningen, opgepakt en zijn 725 aangetaste essen in houtsingels langs openbare wegen in het buitengebied verwijderd (zie artikel Ger Venema).

Enkele andere locaties in de provincie Groningen, waar men zieke essen op korte termijn gaat kappen, zijn de gemeente Appingedam (380 bomen) en Noordhorn (30 bomen).

Situatie in Groninger bossen

In het recreatiegebied Kardinge zijn een aantal monotone bosopstanden met jonge essen zo ernstig aangetast, dat Natuurmonumenten overweegt hier andersoortige bomen- en struiken bij te planten. In de kleibossen van Staatsbosbeheer lijkt de aantasting in 2012 zich minder sterk te hebben doorgezet dan verwacht. Veel van deze bossen, waaronder het Ten Boersterbos en het Middelstumerbos, kregen in 2011 al een grote klap van de ziekte.

Advies Iepenwacht

Voor wat betreft het beheer van zieke essen adviseert de Iepenwacht haar leden het praktijkadvies essentaksterfte van het bosschap te volgen. Het meest recente advies, van 14 januari 2013, vindt u op www.bosschap.nl.

Pilot aanpak en monitoring essentaksterfte

Om op de actuele ontwikkeling te anticiperen heeft de Iepenwacht Groningen, samen met PPO/ Wageningen UR, een projectvoorstel gemaakt voor de aanpak en monitoring van de essentaksterfte. Met als doel: de gevolgen van de essentaksterfte voor de provincie Groningen inzichtelijk te maken en beperken.

Er zal een uitgebreide inventarisatie worden uitgevoerd, waarbij beheerders wordt gevraagd om essenopstanden te monitoren. Met enkele pilots wordt onderzocht wat de meest effectieve en kostenbeperkende methode is voor het saneren of omvormen van zieke en aangetaste essenopstanden. Onderdeel van het projectvoorstel is ook een verkenning van de mogelijkheden voor herplant en de financiering daarvan.

Voor meer informatie;
Albert-Erik de Winter
E. a.e.de.winter@landschapsbeheergroningen.nl
T. 050 368 97 97

Terug naar het overzicht