Herplant Iepen in Waddenregio: waarom, wat, hoe en wanneer


Na een jarenlange, succesvolle bestrijding van de iepziekte worden er vanaf afgelopen winter maar liefst 7000 iepen herplant in de Friese en Groninger waddengemeenten. Dit heugelijke feit markeert de wederopstanding van deze zo typisch Nederlandse boom die vroeger, vanwege haar unieke eigenschappen zo algemeen was in de kuststreek. Inmiddels zijn de eerste bomen herplant. Het project 'Herplant Iepen in de Waddenregio' loopt tot 2016.

Het scheelde weinig of de iep was geheel uit ons stads- en landschapsbeeld verdwenen. Van de oorspronkelijke 1,25 miljoen Nederlandse exemplaren (1930) bleef slechts 5 procent behouden. Voornaamste oorzaak is de Iepziekte. Deze door de iepenspintkever en wortelcontact overgebrachte schimmelziekte maakte dat de karakteristieke en nauw met de waddenregio verweven boomsoort bijna het loodje legde.

Succesvolle bestrijding

Net op tijd, in 2005, sloegen de Friese en Groninger provincies en gemeenten de handen ineen voor een gezamenlijke gecoördineerde aanpak. Sindsdien is het uitvalpercentage per jaar van 10 naar minder dan 1 procent teruggebracht en de tijd rijp voor een comeback van de iep.

Herplant van start

Dankzij een gehonoreerde aanvraag bij het Waddenfonds kunnen de Friese en Groninger waddengemeenten de komende jaren 7000 exemplaren herplanten (3000 in Groningen en 4000 in Fryslân). Dit gebeurt bij particulieren waar eerder is geruimd, maar vooral ook langs wegen, in dorpen en op bijzondere locaties in het openbaar gebied.

Naast gemeenten, komen een (beperkt) aantal particulieren in aanmerking voor herplant. Daarbij gaat het vooral om locaties waar de iep van oudsher beeldbepalend was, denk aan beplantingen op boerenerven en op historische terreinen. Aanmelden voor herplant kan via de website www.iepenwachtgroningen.nl. Voor de aanvraag wordt een (beperkte) eigen bijdrage gevraagd.

Voor de overheid gelden andere regels. Waddengemeenten die lid zijn van de Iepenwacht, moeten zelf de bestekken aanleveren. Zij kunnen de herplant zelf uitvoeren of regelen via de Iepenwacht Groningen.

Voor nadere informatie over de aanplant van iepen op particuliere terreinen kunt u contact opnemen met Ietse-Jan Stokroos i.stokroos@landschapsbeheergroningen.nl (T. 050 534 51 99)

 

Terug naar het overzicht