Herstel iep bewijst belang gezamenlijke aanpak

Groningen, 15 april 2015

Iepenwacht wil efficiënte aanpak boomziekten en –plagen uitbreiden 

Op een drukbezochte informatiebijeenkomst in Hotel Postillion in Haren, keek de jubilerende Stichting Iepenwacht Groningen vanmiddag terug op het succes dat de afgelopen tien jaar is geboekt in de strijd tegen de iepziekte. Door een gezamenlijke, consequente aanpak en onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen is de ziekte succesvol teruggedrongen en de karakteristieke iep weer in opmars. De Stichting wil zich nu omvormen tot Bomenwacht om de effectieve aanpak ook voor de bestrijding van andere boomziekten en –plagen in te kunnen zetten. 

 De Stichting Iepenwacht Groningen is een samenwerkingsverband van de Groninger gemeenten, provincie, terreinbeherende organisaties en andere beheerders. De afgelopen jaren hadden deze beheerders niet allen met de iepziekte te maken maar ook met andere boomziekten als de essentaksterfte en de kastanjebloedingsziekte. Ook de eikenprocessierups, die bij mens en dier voor gezondheidsproblemen als ernstige jeuk en ademhalingsproblemen kan zorgen, neemt sterk toe en dreigt voor toenemende overlast te zorgen. Dit voedt de behoefte aan een uitbreiding van de succesvolle aanpak van de Stichting Iepenwacht voor het beheersen van deze ziekten en plagen. 

De Stichting Iepenwacht Groningen is er in tien jaar tijd in geslaagd de uitval door iepziekte terug te brengen van ruim 10 naar minder dan 1 procent. Daarmee heeft ze voor haar leden veel kosten bespaard. ‘’Lid worden van de Iepenwacht is de beste bezuinigingsmaatregel die de Groninger gemeenten konden treffen’’, aldus aftredend vice-voorzitter Bert van Mansom. 

Daarnaast heeft de stichting de iep via diverse projecten en programma’s voor herplant weer terug weten te brengen in het landschap. Hiermee heeft de stichting haar nut en betekenis als platform voor het organiseren van een effectieve ziektebestrijding en het uitwisselen van kennis bewezen. Met de jubileumbijeenkomst onderstreepte de stichting dit nog eens door essentaksterfte-deskundige Iben Margrete Thomsen van de Universiteit van Kopenhagen uit te nodigen om haar kennis en ervaring met de aanwezigen te delen. 

Denemarken heeft al veel langer dan Groningen met de essentaksterfte te maken. Thomsen volgt de ziekte in het Scandinavische land al jaren als onderzoeker en senior adviseur bos en landschap. Zij is verantwoordelijk voor de gezondheidsmonitoring van het Deense bos. De Iepenwacht Groningen wil haar bevindingen en conclusies inzetten om in Groningen tot een goede en eenduidige aanpak van de boomziekte te komen. Thomsen pleitte in Haren voor een voorzichtige aanpak. “Don’t panic”, was haar boodschap. “Anders dan bij de iepziekte, voorkomt het kappen van zieke essen de verspreiding van de essentaksterfte niet. Dat is dus ook lang niet altijd nodig.” Met een fotoreportage liet zij zien dat een zieke es, wanneer het dode hout jaarlijkse wordt weggesnoeid, nog jaren een acceptabel beeld kan geven. 

Thomsens advies aan de ruim vijftig aanwezige bestuurders en boombeheerders was daarom: kap aangetaste essenbomen alleen wanneer ze een gevaar vormen voor hun omgeving. Belangrijk is volgens haar ook om het kleine percentage essen dat veldresistent lijkt te zijn tegen de essentaksterfte nauwkeurig te volgen. Dat is, net als met de resistente iepen, de hoop voor behoud en herstel van de soort op de lange termijn.

Bekijk/Download:

Presentatie Bomenwacht

Presentatie Essentaksterfte

Terug naar het overzicht