Minisymposium eikenprocessierups


Op 20 maart werd een minisymposium georganiseerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voor leden van de landelijke expertgroep EPR en genodigden. Dit leverde een aantal opvallende inzichten op.

De middag stond in het teken van de beheersing van EPR in openbaar groen. Zo werden de opgedane ervaringen met de aanpak van de EPR in Amsterdam en Belgische Limburg toegelicht. Aan de hand van onderzoeksresultaten werd ook de vraag behandeld of de EPR beheerst kan worden door aanleg/beheer van bloeiende bermen. De resultaten bleken bemoedigend.

De GGD IJsselland/Twente gaf een toelichting gegeven op onderzoek naar gezondheidsklachten gerelateerd aan de EPR in 2012. Uit een enquête bleek dat in IJsselland 3% en in Twente 6% van de ondervraagde inwoners gezondheidsklachten door de EPR te hebben ondervonden. Hiermee ging in IJsselland 1 op de 3 en in Twente 1 op de 5 naar de huisarts. Dit betekent dat alleen al in deze regio vorig jaar duizenden inwoners naar de huisarts gingen met EPR gerelateerde klachten.

Aan het slot van de middag presenteerde  Joke Franssen, voorzitter van de landelijke expertgroep EPR, de nieuwe richtlijn van de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit. Hierin worden de verschillende onderdelen van de aanpak van de EPR; risico-inventarisatie, monitoring en beheersing uitgebreid toegelicht. Het Beheerplan Aanpak EPR Groningen 2013, dat momenteel  wordt opgesteld, sluit hier nauw op aan.

Terug naar het overzicht