Van het bestuur

De Stichting Iepenwacht Groningen is een initiatief van de provincie, de gemeenten en Landschapsbeheer Groningen. Het doel van de stichting is het gezamenlijk en planmatig bestrijden van de iepziekte. Bij de start van de Iepenwacht, in 2005, was ruim 10 procent van de iepen in onze provincie aangetast door deze ziekte. Door de planmatige aanpak, en de medewerking van particuliere eigenaren, gemeenten, provincie, waterschappen en Staatsbosbeheer, hebben we de ziekte kunnen terugdringen tot een jaarlijkse uitval van minder dan 1 procent. Dit succes mag er echter niet toe leiden dat onze aandacht verslapt. Het is beslist noodzakelijk dat eigenaren betrokken blijven bij de de succesvolle monitoring en bestrijding van deze ziekte.

Hierop voortbordurend, heeft een aantal gemeenten ons gevraagd of een dergelijke aanpak ook ingezet kan worden bij andere boomziekten. Denk aan de oprukkende essentaksterfte, kastanjebloedingsziekte en de problemen met de eikenprocessierups. Dankzij bijdragen van boomeigenaren, waaronder de provincie en gemeenten, hebben we een plan uitgewerkt dat voorziet in een even functionele als kostenbesparende, gezamenlijke aanpak.

Omdat de naam Iepenwacht straks de lading niet meer dekt, kiezen we voor een nieuwe naam: de Bomenwacht. Een uitgewerkt voorstel om te komen tot deze Bomenwacht is inmiddels in bezit van de deelnemers. We vragen hen in te stemmen met de opzet van een bomenwacht.

Het bestuur wil nog eens benadrukken dat een succesvolle aanpak afhankelijk is van 100 procent deelname door boomeigenaren. Alleen met een gezamenlijke aanpak, opsporing en bestrijding kan een zelfde succes als met de Iepenwacht worden behaald.

In deze nieuwsbrief leest u onder meer over boomziekten én de aanplant van 3000 iepen in de waddengemeenten; een aanwinst voor onze provincie. Laten wij er samen voor zorgen dat er voor iedere gekapte boom een nieuwe wordt aangeplant.

Namens het bestuur

Henk Tiekstra
Voorzitter Iepenwacht Groningen

 

Terug naar het overzicht

Groningen

De Iepenwacht is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties voor het behoud van de iep in ons land. Groningen heeft haar eigen provinciale afdeling.