Waakzaamheid gevraagd voor eikenprocessierups i.v.m. warmte

3 juli 2015,

Aan beheerders,

Eikenprocessierupsen gaan vanwege de hitte van afgelopen dagen lager in de boom zitten. Hierdoor neemt de kans op menselijk contact met de brandhaarden toe. Zie hiervoor ook het bericht van het kenniscentrum eikenprocessierups

De ontwikkeling van de rupsen gaat nu snel. Daarom willen we iedereen nogmaals attenderen om waakzaam te zijn op het voorkomen van rupsen en nesten. Om een beeld te krijgen van de locaties waar in 2014 in Groningen vlinders zijn waargenomen/ gevangen zie deze kaart (gebruikersnaam: demo; wachtwoord: demodemo). Op basis van de kaart kan iedereen bekijken waar de meeste kansen zijn op rupsen en nesten. 

Voor een nadere beschrijving van de te ondernemen acties verwijzen wij u naar het Beheerplan EPR Groningen dat u van ons heeft ontvangen. Het voorkomen van Eikenprocessierups brengt natuurlijk risico’s met zich mee voor u en uw groenmedewerkers. In dit verband willen wij u graag wijzen op onderstaand bericht uit de VBNE nieuwsbrief van 2 juli 2015. 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Dit jaar veel later en grotere aantallen eikenprocessierupsen

Het Kenniscentrum Eikenprocessierups verwacht dit jaar grote aantallen eikenprocessierupsen. Voor wie in het bos en de natuur werkt, zijn de volgende tips:

  • Ga na of u in een risicogebied werkt op www.natuurkalender.nl of bel de regionale GGD.
  • Let op signalen van de aanwezigheid van eikenprocessierupsen: nesten (spinsel van haren, vervellingshuid en uitwerpselen), ei pakketten en kaalgevreten eikenbomen.
  • Als is vastgesteld dat het om de eikenprocessierups gaat: staak de werkzaamheden totdat de rupsen en brandharen zijn verwijderd.

Meer informatie: filmpje eikenprocessierups en www.stigas.nl

--------------------------------------------------------------------------------------------

Voor nadere informatie kunt u altijd bij ons terecht.

Met vriendelijke groet,

Stichting Iepenwacht Groningen

Terug naar het overzicht