Partners

Stichting Iepenwacht Groningen werkt nauw samen met de beheerders van de aangesloten gemeenten, provincie en terreinbeherende organisaties. De coördinatie, registratie en uitvoering van het iepenbeheer wordt uitgevoerd door Landschapsbeheer Groningen. Het saneren van zieke iepen door gecertificeerde iepenaannemers. De controle op alle werkzaamheden vindt steekproefsgewijs plaats door Aequator, groen en ruimte. De financiële en contractadministratie verzorgt J.Bosgraaf MGA/RA.

Terug naar het overzicht