Resultaten

Door een gezamenlijke, consequente aanpak en onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen is de iepziekte afglopen tien jaar (2005-2015) succesvol teruggedrongen en de karakteristieke iep weer in opmars. De Stichting Iepenwacht Groningen wil zich nu omvormen tot Bomenwacht om de effectieve aanpak ook voor de bestrijding van andere boomziekten en –plagen in te kunnen zetten. 

 De Stichting Iepenwacht Groningen is een samenwerkingsverband van de Groninger gemeenten, provincie, terreinbeherende organisaties en andere beheerders. De afgelopen jaren hadden deze beheerders niet allen met de iepziekte te maken maar ook met andere boomziekten als de essentaksterfte en de kastanjebloedingsziekte. Ook de eikenprocessierups, die bij mens en dier voor gezondheidsproblemen als ernstige jeuk en ademhalingsproblemen kan zorgen, neemt sterk toe en dreigt voor toenemende overlast te zorgen. Dit voedt de behoefte aan een uitbreiding van de succesvolle aanpak van de Stichting Iepenwacht voor het beheersen van deze ziekten en plagen. 

De Stichting Iepenwacht Groningen is er in tien jaar tijd in geslaagd de uitval door iepziekte terug te brengen van ruim 10 naar minder dan 1 procent. Daarmee heeft ze voor haar leden veel kosten bespaard. "Lid worden van de Iepenwacht is de beste bezuinigingsmaatregel die de Groninger gemeenten konden treffen", aldus Bert van Mansom die tot april 2015 vice-voorzitter was van de stichting. 

Daarnaast heeft de stichting de iep via diverse projecten en programma’s voor herplant weer terug weten te brengen in het landschap. Hiermee heeft de stichting haar nut en betekenis als platform voor het organiseren van een effectieve ziektebestrijding en het uitwisselen van kennis bewezen.

Terug naar het overzicht