Aanpak

In 1991 werd het Besluit bestrijding iepziekte buiten werking gesteld. Het gevolg hiervan was dat beheerders niet meer verplicht waren zieke iepen op te sporen, te rooien en te vernietigen. Op hetzelfde moment verviel de taak van de Plantenziektekundige Dienst. Deze dienst verzorgde de coördinatie van de opsporing, registratie en het onschadelijk maken van de zieke iepen. 

Gezamenlijke aanpak

Een negatief gevolg was dat de ziekte zich vanaf dat moment vooral in de kustgebieden weer sterk uitbreidde. Om de iepziekte opnieuw een halt toe te roepen, besloten verschillende kustprovincies tot een meer gecoördineerde aanpak. Dit leidde tot de oprichting van de  Stichting Iepenwacht Fryslân (2005) en Stichting Iepenwacht Groningen (2005).

Bestrijding en kennisoverdracht

Beide stichtingen houden zich bezig met bestrijding, kennisbevordering en -verspreiding onder beheerders. Beheerders zijn gemeenten, natuurbeschermingsorganisaties, provincies, Rijkswaterstaat en particulieren.

Terug naar het overzicht